Till startsida
Webbkarta

Kompletterande utbildning för läkare, tandläkare och sjuksköterskor från länder utanför EU

Kompletterande utbildning för läkare anordnas vid Göteborgs universitet, Karolinska Institutet och vid Linköpings universitet.
Kompletterande utbildning för tandläkare anordnas vid Karolinska Institutet samt vid Göteborgs universitet, och kompletterande utbildning för sjuksköterskor anordnas vid Göteborgs universitet och Karolinska Institutet.

Samtliga utbildningar startar en gång per år, på höstterminen, under förutsättning att resurser tilldelas.

Vid Göteborgs universitet pågår således kompletterande utbildning för läkare, tandläkare och sjuksköterskor.

Karolinska Institutet har tillsammans med Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Lunds universitet fått i uppdrag att anordna kompletterande utbildning för personer med läkarutbildning, tandläkarutbildning och sjuksköterskeutbildning från annat land än i EU-länder, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

För mer information, se hänvisning till respektive utbildning.

Anmälan och antagning

OBS!
Om du har sökt till Kompletterande utbildning för LÄKARE och TANDLÄKARE så kommer du som är antagen att få mer information inom några veckor. Så du behöver inte göra någonting just nu. Du som är placerad som reserv kommer också få information från oss.

Om du har sökt till Kompletterande utbildning för SJUKSKÖTERSKOR och har fått besked om att din anmälan är struken så behöver du inte oroa dig - vi är inte färdiga med urvalet än och du har fortfarande chans att bli antagen. Så du som har blivit kallad till intervju bör komma på den avtalade tiden.

 

Anmälan till utbildningarna sker på www.antagning.se
Anmälan öppnar på eftermiddagen den 17 mars och är öppen t o m den 15 april.

Utbildningskoder:
Läkare: GU-10698
Tandläkare: GU-10899
Sjuksköterskor: GU-10330

Kom ihåg att bifoga blanketten "Meritförteckning..." tillsammans med handlingar som styrker din behörighet, samt övriga meriter du vill åberopa. 
För mer information, var god se respektive utbildning. 

Betyg/intyg m m skickas per post till Antagningsservice, 833 82 Strömsund i samband med anmälan.
Observera att alla handlingar måste vara officiellt vidimerade kopior på originalspråk samt vidimerade kopior av översättning till svenska eller engelska av auktoriserad översättare.

Sista kompletteringsdag för ansökan til höstterminens kurser är 22 april, då måste samtliga handlingar ha ankommit VHS Antagningsservice i Strömsund.
Kom ihåg att du inte ska skicka in meritförteckningen innan du har anmält dig.

Ansökan 2014.

Du får urvalsresultatet på "Dina sidor" på www.antagning.se.


Anmälnings- och studieavgifter

För information om anmälnings- och studieavgifter var god se www.antagning.se

Observera att sista dag för att styrka avgiftsfrihet (anmälnings- och studieavgift för sökande från länder utanför EU/EES) är den 29 april 2014.
 

 

Kontaktinformation

Handläggare Pernilla Hultberg

Sahlgrenska akademins kansli, Utbildningsavdelningen

Besöksadress:
Medicinaregatan 3, Göteborg

Telefon:
031-786 3579, 0701-719451

Samverkande lärosäten

Kompletterande utbildning för utländska läkare, sjuksköterskor och tandläkare ges även vid
Karolinska Institutet i Stockholm samt vid Linköpings universitet 
(Kompl.utb/läkare).

Lunds universitet startar för närvarande inte någon kompletterande utbildning för dessa grupper.

Student berättar

Träffa Ahmed Ibrahim, 30, som läser andra och sista terminen på den kompletterande utbildningen för tandläkare med utländsk examen.

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta