Till startsida
Webbkarta

Ett nationellt centrum vid Göteborgs universitet

Informationscentrum för ovanliga diagnoser (tidigare SmågruppsCentrum) arbetar för att öka medvetenheten och kunskapen om ovanliga sjukdomar och syndrom. Med stöd av landets främsta experter ansvarar vi för produktion och uppdatering av Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser. Vi hjälper också till med informationssökning, förmedlar kontakter och ger råd om vart man kan vända sig med frågor om ovanliga diagnoser.

 

Ovanliga diagnoser

Enligt den svenska definitionen är ovanliga diagnoser sjukdomar som finns hos högst hundra personer per miljon invånare och som leder till omfattande funktionshinder.

 

Kontaktinformation

Informationscentrum för ovanliga diagnoser

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Box 422, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Medicinaregatan 8 B

Telefon:
031-786 5590

Fax:
031-786 5591

Till sidans topp