Till startsida
Webbkarta

Ökade anslag till Göteborg inom medicin och hälsa

Nyhet: 2012-11-05

Göteborgs universitet får strax över 250 miljoner i anslag ur Vetenskapsrådets stora utlysning inom medicin och hälsa, varav merparten går till forskare vid Sahlgrenska akademin. Det är en klar förbättring jämfört med förra året, och innebär att Göteborgs universitet tilldelas näst mest av alla lärosäten i utlysningen.

Anslagen för Göteborgs universitet är klart bättre i år både när det gäller antal beviljade bidrag och det beviljade beloppet.

Totalt en kvarts miljard

I år tilldelas göteborgsforskare inom medicin och hälsa drygt 250 miljoner, vilket är 18 procent av Vetenskapsrådets totala anslag inom området, en ökning med fem procentenheter jämfört med förra året. 17 procent av de svenska forskare som beviljas anslag är verksamma vid Göteborgs universitet, vilket är fyra procentenheter mer jämfört med 2011.

Endast Karolinska Institutet får i år mer anslag ur Vetenskapsrådets stora utlysning inom medicin och hälsa.

God utdelning i riktad utlysning

Merparten av forskningsstöden går till Göteborgs univeristets hälsovetenskapliga fakultet Sahlgrenska akademin, som i år var särskilt framgångsrik med ansökningarna inom den riktade utlysningen för kunskapsluckor i hälso- och sjukvård. Av de totalt nästan 75 miljoner som Vetenskapsrådet delar ut lyckades forskare vid Göteborgs universitet få drygt 26 miljoner kronor, nästan lika mycket som Sveriges i särklass största medicinska forskningsinstitution Karolinska Institutet.

- Sahlgrenska akademin har ett målmedvetet program för att öka anslagen från Vetenskapsrådet, och vi ser med stor tillfredsställse på tilldelningen i årets utlysning, säger Olle Larkö, dekanus vid Sahlgrenska akademin.

Framgång för forskning om mage och tarm

Det kan noteras att tio procent av anslagen går till en konstellation av forskare som arbetar med slemhinnebiologi och gastroenterologi, medan de största individuella anslagen gick till bröstcancerforskaren Göran Landberg ( drygt tolv miljoner kronor), alzheimerforskaren Kaj Blennow (tio miljoner kronor) och diabetesforskaren Ulf Smith (drygt nio miljoner kronor).

- Vi kommer att arbeta med att få fram både diagnostiska markörer och metoder att identifiera och följa den biokemiska effekten av nya läkemedel. Vår förhoppning är att dessa metoder och resultat skall komma patienterna som lider av denna svåra sjukdom till godo, säger Kaj Blennow: 

- Forskningsanslaget från Vetenskapsrådet är väldigt viktigt, först och främst för att vi får förutsättningar att fortsätta vår forskning under ytterligare fem år och att vi kan anställa nya forskare i vår grupp.

Läs mer om utlysningen här: http://bit.ly/TtNfsF

Kontakt:
Olle Larkö, dekanus Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
0706-321230
olle.larko@sahlgrenska.gu.se

Professor Kaj Blennow, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
031–343 1791
0761–073 835
kaj.blennow@neuro.gu.se

 

AV:
0766 18 30 37

Till sidans topp