Till startsida

Mörka personlighetsdrag avslöjas på Facebook

Nyhet: 2013-11-29

Analyser av dina statusuppdateringar på Facebook kan visa om du har psykopatiska personlighetsdrag. Även narcissistiska drag går att utläsa från Facebook. Det visar en ny studie av forskare vid Sahlgrenska akademin och Lunds universitet.

Studien, baserad på personlighetstester och innehållsanalyser i statsuppdateringar i Facebook för drygt 300 amerikaner, är den första kvantitativa semantiska studien av sitt slag. I studien frågar sig forskarna om statusuppdateringarna kan avslöja samma mörka personlighetsdrag som de psykologiska personlighetstesterna.

– Facebook har revolutionerat hur människor samspelar på internet, och det innebär en unik möjlighet för psykologisk forskning, säger Danilo Garcia, forskare vid Sahlgrenska akademins forskningscentrum Centre for Ethics, Law and Mental Health.

Testar personlighetsdrag

Facebookanvändarna fick svara på en vetenskaplig enkät med frågor som testar utåtriktade, neurotiska, psykopatiska, narcissistiska och machiavelliska personlighetsdrag. De fick också skicka in sina senaste 15 statusuppdateringar.

Innehållet i statusuppdateringarna har sedan studerats med algoritm för latent semantisk analys, som är en metod för att mäta betydelse av ord.

Statusuppdateringar ger information om personlighetsdrag

Forskarna fann att statusuppdateringar innehöll information om personlighetsdragen psykopati och narcissism.

-Statusanalyserna kunde alltså peka ut vilka facebookanvändare som visade på psykopatiska och narcissistiska personlighetsdrag i personlighetstesterna. Dessa personer använde oftare negativt laddade eller udda formuleringar, säger Danilo Garcia.

Framhäver egna goda egenskaper

Statusuppdateringar som gav utslag för psykopati kunde till exempel handla om prostituerade, halshuggning, porr och slaktare. Personer med narcissistiska personlighetsdrag kunde framhäva sina egna goda egenskaper, genom att till exempel konstatera att andra inte förstår vad som är sann lycka.

Även neurotiska personlighetsdrag, hur många vänner du har på Facebook och hur ofta du uppdaterar din status går att utläsa från analysen av statusuppdateringarna.

Studien visar också att facebookanvändare med utåtriktad och öppen personlighet överlag har många vänner på Facebook och uppdaterar sin status oftare än andra.

Studien The dark side of Facebook publiceras i den vetenskapliga tidskriften Personality and Individual Differences.

Länk till artikel

FAKTA PSYKOLOGISKA BEGREPP
• Personer med narcissistiska drag är självupptagna, självförhärligande och har en överdriven tro på sin egen förmåga.
• Neurotiska störningar är fobier, ångeststörningar och andra störningar som uppkommer till följd av trauman eller extrem stress. Dessa störningar är irrationella, och beror på personlighet eller omedvetna konflikter.
• Personer med psykopatiska drag är starkt fokuserade på sina egna önskemål, och brister i empati till andra. Dessa personer bryter ofta normer och regler, och har högre benägenhet att begå brott.
• Personer med machiavelliska drag är cyniska, känslomässigt kyliga och oberörda av moral. Dessa personer bedrar och manipulerar människor i sin omgivning för att få fördelar.

Kontakt:
Danilo Garcia, doktor i psykologi, Centre for Ethics, Law and Mental Health, Sahlgrenska akademin
0733-10 51 53, danilo.garcia@euromail.se

Sverker Sikström, professor kognitiv psykologi, Lunds universitet
070-3614333, sverker.sikstrom@psy.lu.se

AV:

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta