Till startsida
Webbkarta

Läkarsamtalet bra metod för att upptäcka depression på vårdcentralen

Nyhet: 2012-11-08

Många äldre personer som söker till vårdcentralen för kroppsliga besvär är egentligen deprimerade. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin, som utvärderat en samtalsmodell som ökar läkaren möjligheter att fånga in äldre med risk för depressioner.

Det är vanligt att äldre patienter med depression söker på vårdcentralen för olika kroppsliga åkommor, men det kan vara svårt för läkare att urskilja att en depression ligger bakom besvären.

En studie vid Sahlgrenska akademin visade att av 302 äldre patienter som under ett knappt år besökte en vårdcentral i Göteborgsregionen hade 19 procent en lindrig till måttlig depression.

Samtalsmodell upptäcker fler

I studien fick patienterna oavsett orsak till besöket fylla i två frågeformulär samt blev intervjuade av en sköterska. Läkaren använde en samtalsmodell med öppna frågor för att screena för depressiva symtom. De patienter som bedömdes som sannolikt deprimerade i någon av metoderna fick träffa läkaren igen för att säkerställa diagnosen.

– Det finns ett bevisat samband mellan depression och nedsatt fysisk och psykisk funktionsförmåga. Om depressionen inte upptäcks i tid ökar risken för att symtomen blir svårare, och risken för självmord ökar. Eftersom det finns goda behandlingsalternativ är det mycket viktigt att ha ett patientcentrerat perspektiv, som kan upptäcka mildare former av depression hos äldre som söker på vårdcentralen, säger doktoranden Maria Magnil, som presenterar studien i sin avhandling.

Utvecklar kronisk depression

En uppföljning visade att bland de äldre patienter som hade depression utvecklade var femte patient en kronisk depression.

–För att fånga in äldre med depression krävs ibland ett komplement, till exempel formulär där patienterna själva får svara på frågor om depression. Vår slutsats är att gränsvärdena för dessa formulär bör sänkas när det används för äldre patienter på vårdcentral. Det kan också vara värdefullt att läkaren gör flera, upprepade bedömningar över tid för att upptäcka de patienter med störst risk för försämring och sämre prognos, säger Maria Magnil.

Ökad risk om du saknar partner

Studien visar också att risken för att utveckla en lindrig till måttlig depression ökar för de äldre som inte har en partner, inte hade fritidsaktiviteter, och/eller om de hade upplevt allvarliga livshändelser eller blivit änka/änkling senaste året. Risken var också större för äldre som tidigare i livet hade haft en depression, samt för de som regelbundet behövde använda sömn- och/eller lugnande mediciner.

Avhandlingen Mild to moderate depression in elderly in primary care-detection, patient centeredness and course försvaras vid en disputation den 15 november.

Länk till avhandling

Kontakt:
Maria Magnil, doktorand vid institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
0708 28 77 88
maria.magnil@vgregion.se

Huvudhandledare professor Cecilia Björkelund; cecilia.bjorkelund@allmed.gu.se; 031 7866832
 

AV:
031-786 38 69

Till sidans topp